/ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ~ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σε περίπτωση που έρχεται μια ασθενής που είναι εγκυμονούσα και υπάρχει ηπατικό πρόβλημα κάνουμε την εξής διερεύνηση


ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. Έχετε ίκτερο;
2. Έχετε κνησμό;
3. Έχετε κοιλιακό πόνο;
4. Έχετε ναυτία η κάνετε εμετό
6. Έχετε πυρετό;
7. Έχετε πολυουρία και πολυδιψία;
8. Παίρνετε φάρμακα;
9. Κάνατε κάποιο ταξίδι;
10.Έχετε εκτεθεί σε κάποιον ιό;
11. Υπάρχει ιστορικό χολολιθίασης;
12. Υπάρχει ιστορικό κνησμού σε προηγούμενες εγκυμοσύνες;
13. Παίρνετε φάρμακα;
14. Σε ποιο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είστε;
15 . Έχετε κάνει εξετάσεις στη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
16. Υπάρχει ιστορικό χρήσης βελονών για ναρκωτικά η μεταγγίσεις;
17. Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ηπατίτιδας;

Κατόπιν γίνεται μια συστηματική εξέταση που περιλαμβάνει
 • θερμοκρασία 
 • αρτηριακή πίεση 
 • εξέταση κοιλιάς     
Σε επόμενη φάση θα γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις όπως
 • πλήρης γενική αίματος που θα περιλαμβάνει και αιμοπετάλια 
 • πλήρης βιοχημικός έλεγχος ήπατος που να περιλαμβάνει και χρόνο προθρομβίνης
 • μέτρηση ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος και σακχάρου 
 • μέτρηση αμυλάσης λιπάσης 
 • πλήρης ορολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες και για κυτταρομεγαλοιό 
 • εξέταση ΑΝΑ ΑΜΑ ASMA  
 • θυροειδικός έλεγχος 
 • ηλεκτροφόρηση πρωτεινών 
 • σε υποψία για ηπατίττιδα Ε σε ενδημικές περιοχές γίνεται έλεγχος 
 • μέτρηση χολικών οξέων σε χολόσταση 
 • γίνεται γενική ούρων και καλλιέργεια 
 • γίνεται υπέρηχος άνω κοιλίας με έμφαση στο ήπαρ και στα χοληφόρα 
 • γίνεται παρακουλούθηση των συμπτωμάτων και των εργαστηριακών πριν και μετά την εγκυμοσύνη 
Είναι σημαντικό το φάσμα των συμπτωμάτων και το τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Πχ
 • Εάν υπάρχει ναυτία και εμετός και ήπια αύξηση των τρανσαμινασών και της χολερυθρίνης στο 1ο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι HYPEREMESIS GRAVIDURUM Γίνεται διαφορική διάγνωση από οξύ λιπώδες ήπαρ και τις ιογενείς ηπατίτιδες 
 • Εάν υπάρχει κνησμός  στο 3ο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 • Εάν υπάρχει αιμόλυση με αυξημένες τρανσαμινάσες και χαμηλά αιμοπετάλια στο 3ο τρίμηνο αλλά και από την 26η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι ΟΞΥ ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ που μπορεί να οδηγήσει σε ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ και χρειάζεται άμεσα τοκετός
Στη εγκυμοσύνη παρατηρούνται κάποιες μεταβολές των εργαστηριακών όπως
 • Μείωση της λευκωματίνης στο 1ο τρίμηνο  
 • Αύξηση της ολικής χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων 
 • Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 2-3 φορές στο 2ο και 3ο τρίμηνο 
 • Μείωση μικρή της γ-GT στο τέλος της εγκυμοσύνης 
 • Ελαφρά μείωση της χολερυθρίνης από το 1ο τρίμηνο
Οι εξετάσεις που δεν επηρεάζονται από την εγκυμοσύνη είναι
 • Τα επίπεδα των αμινοτρανσφερασών 
 • Ο χρόνος προθρομβίνης 
 • Τα επίπεδα των χολικών οξέων
Μετά από ένα ιστορικό ηπατικού προβλήματος σε μια εγκυμοσύνη υπάρχει πιθανότητα υποτροπής για
 • ΟΞΥ ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ στο 3ο τρίμηνο 
 • για ΠΡΟΕΚΛΑΜΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ HELLP  στο 3ο τρίμηνο σε ποσοστό από 5-65% 
 • για ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ  ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ σε ποσοστό 60% 
 • για σύνδρομο HYPEREMESIS GRAVIDICUM

Δεν υπάρχουν σχόλια: